Мисия

Ние смятаме, че всеки има право на щастие и достоен живот и даваме най-доброто от себе си, за да подпомогнем хората с увреждания в цяла България – както със специално обучени кучета и други животни, така и с различни проекти и инициативи в защита и подкрепа на социалната интеграция, личностна реализация и подобряване на качеството на живот на хората със сетивни, двигателни и други увреждания и хронични заболявания, както и социална интеграция, рехабилитация и ресоциализация на деца и възрастни в неравностойно положение.

В България има много хора с различни увреждания и заболявания, които поради една или друга причина – недостъпна и дори враждебна среда, липса на законова рамка и различни предразсъдъци не могат да водят пълноценен живот. Те също са способни и талантливи в някаква област, като всеки от нас, но често нямат възможност да се реализират.

Нашата философия е да осигурим средствата (специално обучени кучета или други животни) и да променим средата така, че хората със специфични потребности да могат истински да живеят и да се реализират.