Проекти

Чуй за мен

Първият проект, по който в момента успешно работим, е „Чуй за мен“ – обучение на кучета асистенти за хора с увреден слух, т.нар. „чуващи кучета“. (Прочети повече тук.)

Самото стартиране на проекта стана възможно с финансовата подкрепа на доброволците на Уникредит Булбанк и с вкусната храна на Purina.

Първият випуск чуващи кучета предстои да се дипломира и през януари, 2018г. ще започне предаването им на хората с увреден слух, които ще бъдат техни стопани.

Куче от внуче

Вторият проект, „Куче от внуче“, също е със социална насоченост. При него, в първоначалния етап, деца в риск биват интегрирани посредством терапия с кучета, които пък същевременно се обучават за втория стадий на проекта, а именно да станат т.нар. кучета компаньони на самотни възрастни хора. (Прочети повече тук.)

Понастоящем сме в търсене на партньори и на финансово обезпечаване на този проект.

 

Ако искате да получавате информация за развитието на нашите проекти, абонирайте се за нашия бюлетин.