АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания
Мисия

Мисия

Ние вярваме, че всеки има право на щастие и достоен живот и даваме най-доброто от себе си, за да подпомогнем хората с увреждания в цяла България. Правим това както със специално обучени кучета и други животни, така и чрез различни проекти и инициативи в защита и подкрепа на социалната интеграция, личностната реализация и подобряването качеството на живот на хората със сетивни, двигателни и други увреждания и хронични заболявания. Също така работим и за каузи, свързани с рехабилитация и ресоциализация на деца и възрастни в неравностойно положение.

В България има много хора с различни увреждания и заболявания, които поради една или друга причина – недостъпна и дори враждебна среда, липса на законова рамка и различни предразсъдъци, не могат да водят пълноценен живот. А това е напълно постижимо! Те също са способни и талантливи в някаква област, като всеки от нас, и затова трябва да имат възможност да се реализират.

Нашата мисия е да осигурим тази възможност чрез специално обучени кучета или други животни и да направим средата достъпна, за да могат хората със специфични потребности истински да живеят и да развиват своя потенциал.