АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

  Кучета терапевти

  Канистерапията е специална персонално разработенена терапевтична програма, асистирана от куче. При нея водачът на кучето съдейства на психолог или логопед при работата с пациентите. Влияе отлично както на деца с говорни проблеми, аутизъм, забавено развитие и др., така и при терапия на възрастни.

  Честа практика е специализираните организации да имат свое собствено куче терапевт.

  Канистерапията се използва и като средство за рехабилитация и ресоциализация на деца и възрастни в неравностойно поведение.

  При интерес от ваша страна към програмата ни за кучета терапевти попълнете формата за кандидатстване за служебно куче или се свържете с нас на посочените телефони.

  Вижте също и:

  Кой може да кандидатства за служебно куче?


  Каква е процедурата за кандидатстване?