АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

Осинови пенсионирано или отпаднало куче