АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

Куче от внуче

„Куче от внуче“ е проект, в който поколенията се срещат чрез общуване с животни. Деца подаряват другар на самотни възрастни хора – послушен домашен любимец, който също бленува за дом. Ученици социализират подбрани безстопанствени кучета. Децата се занимават с кучетата под ръководството на инструктор в извънучебно време, а също и през ваканциите. След няколкомесечна работа с кучетата, животните преминават тест за проверка на нивото на общо послушание и социализация в градска среда и при успех се дипломират. Сертифицираните кучета биват предадени безвъзмездно на самотни възрастни хора, като за да не са в тежест на своите стопани, ако е необходимо, се осигуряват храна и ветеринарни грижи.

„Куче от внуче“ дава нов смисъл и другар в живота на „бабите и дядовците“, които си нямат никого. В същото време „внуците“ се възпитават във взаимност и толерантност, учат се на постоянство, а и повишават собствената си стойност в очите на приятелите и съучениците си.

Проектът ще допринесе за превенция при деца в риск и деца с проблемно поведение, но също така в него ще вземат участие и деца „в норма“ – ученици, които просто обичат животните. Предвид продължителността на „Куче от внуче“ няма ограничение в броя на участващите деца.

Обучените кучета качествено ще подобрят живота на възрастните хора, което ще даде отражение и на физическия им тонус. Чисто емоционалната подкрепа на кучето, като компания, с която може да се говори, намалява чувството за самота. От друга страна, необходимите ежедневни разходки на кучето ще бъдат своеобразна гимнастика. Не на последно място кучето пък е и повод за социални контакти с други хора, а понякога то може да стане допълнителна причина близките (ако има такива) да посетят възрастния си роднина.

В другите страни такъв тип кучета се наричат „emotional support dogs“ (кучета за емоционална подкрепа) и са препоръчвани от психолози и психиатри. От подбраните кучета при интерес може да бъдат обучени кучета асистенти на хора с увреждания, чуващи кучета за хора с увреден слух или кучета водачи за хора с увредено зрение, както и кучета терапевти за лица или организации.