АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

Кой може да кандидатства за служебно куче?

За служебно куче може да кандидатства всеки човек с някакъв вид увреждане (частична или цялостна загуба на зрение, слух, двигателни увреждания, хронични заболявания и др.)

Кучетата водачи и асистенти, както и чуващите и комплексно обучените кучета се предоставят безвъзмездно на българските граждани. Финансирането на кучетата терапевти става по проекти или със специално дарение за целта.