АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

Какво постигнахме с кампанията

За периода на кампанията успяхме да съберем 736,73 лв.

С набраните средства ще осигурим храна и ветеринарно обслужване за нашите ученици за няколко месеца.

Благодарим на всички, които се включиха в инициативата ни: дарители, доброволци и приятели!