АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

Венцислав Несторов

Венцислав Несторов е член на управителния съвет на фондацията.

Той е родител на дете с аутизъм и много добре познава предразсъдъците и пречките, с които всекидневно се сблъскват хората с увреждания.

Венцислав е един от основателите на Асоциация „Аутизъм“. Опитът и познанията му, които има по отношение на лицата със специални потребности са от голяма помощ за фондация „АПОРТ БГ“.

<< Обратно към ЕКИПА