АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

Роберт Кръстев

Роберт Кръстев е член на управителния съвет на фондацията.

От дълги години е въвлечен като доброволец в обучението на кучета водачи. Самият той има богат опит с общата дресура и работа с хора. Познава практиката в чужбина относно кучетата, които работят с хора с увреждания, участвал е различни конференции и обмяна на опит.

В момента Роберт е приемно семейство на едно от кучетата на „АПОРТ БГ“.

<< Обратно към ЕКИПА