АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания

Венцислав Несторов

Венцислав Несторов

Венцислав Несторов е член на управителния съвет на фондацията.

Той е родител на дете с аутизъм и много добре познава предразсъдъците и пречките, с които всекидневно се сблъскват хората с увреждания.

Венцислав е един от основателите на Асоциация „Аутизъм“. Continue reading

Роберт Кръстев

Роберт Кръстев

Роберт Кръстев е член на управителния съвет на фондацията.

От дълги години е въвлечен като доброволец в обучението на кучета водачи. Самият той има богат опит с общата дресура и работа с хора. Познава практиката в чужбина относно кучетата, които Continue reading

Вера Несторова

Вера Несторова

Вера Несторова е учредител на фондацията и председател на управителния съвет.

Тя се занимава професионално с кучета водачи от 2006 година. Тя е сертифициран инструктор на кучета водачи на слепи. Има богат опит с кучетата водачи – най-сложната кучешка професия, Continue reading

Ани Борисова

Ани Борисова

Ани Борисова е от Враца и се занимава с ветеринарна медицина от 1996 година. По професия е ветеринарен техник.

Реши да се присъедини като доброволец към фондацията поради обичта си към кучетата (тя има два лабрадора) и защото обича да Continue reading

Елена Александрова

Елена Александрова

Елена Александрова е инструктор на кучета с дългогодишен опит, включително кучета водачи.

Включи се към екипа заради съпричастността си към каузата „куче помощник на човек с увреждане“.

В момента е щатен треньор към приют Фермата (Animal Rescue Sofia) и с Continue reading