АПОРТ БГ

Център за обучение на кучета в помощ на хора с увреждания
Регистрациите са преустановени.